Logga in
Logga in

Trafikplats Hortlax har öppnat

Fredagen den 14 oktober öppnade Hortlax trafikplats på E4 i Norrbotten. Den nya trafikplatsen ökar trafiksäkerheten och tillgängligheten.

Trafikplatsen gör att det blir säkrare och smidigare att ta sig till och från Hortlax och vidare. Samtidigt blir det mindre trafik genom Bergsviken, vilket förbättrar boendemiljön. En vinst för både trafiksäkerheten och miljön.

Det här har vi gjort:

  • byggt trafikplats med ny bro över E4, av- och påfartsramper och belysning
  • byggt gång- och cykelväg över E4, med belysning, som ansluter till befintlig gång- och cykelväg
  • byggt cirkulationsplats för att binda samma trafikplatsen med Flakabergsvägen (väg 503)
  • byggt skoterport under E4 bredvid Lugnsbäcken
  • bytt vägtrummor under E4 och väg 503 vid Lugnsbäcken, vilket underlättar för vatten- och landlevande djur att passera
  • satt upp nytt bullerplank för att skydda närliggande fastigheter
  • planterat ca 2000 träd och buskar i och runt trafikplatsen

Trafikplatsen började byggas 2020.