Logga in
Logga in

Gamla Gäddviksbron öppen för trafik

Fredag den 23 sepember öppnade Gamla Gäddviksbron för trafik efter att ha varit avstängd sedan 1 juli. Arbetet med den nya cirkulationsplatsen har hunnit långt.

Trafikverkets arbete med den nya cirkulationsplatsen går enligt tidsplanen.

- Arbetet har flutit på bra, men det kommer även fortsatt att vara lite arbeten som pågår under den närmaste tiden. Trafikljusen kan eventuellt behövas på vägen mot Bälinge då och då för att kunna garantera säkerheten, men flödet har förbättrats avsevärt sedan i fredags, säger Gun-Marie Mårtensson, projektledare vid Trafikverket.

Arbetet med cirkulationsplatsen påbörjades i maj och syftet är att förbättra säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

- Under nästa år kommer vi att färdigställa cirkulationsplatsen. Bland annat kommer gång- och cykelvägen samt en del sidoytor att göras klart då, säger Gun-Marie Mårtensson, projektledare vid Trafikverket.