Logga in
Logga in

Klimatbonus till Kalixbron

De som utfört arbetet med att bygga den nya E4-bron över Kalixälven kommer att få en klimatbonus på 1,5 miljoner kronor.

Det står klart efter att målet för minskade koldioxidutsläpp på 4 procent istället blev en minskning med 22 procent.

- Det är oerhört glädjande att entreprenören genom ett aktivt arbete med att uppfylla klimatkraven lyckas uppnå ett resultat som överträffar målet med råge. De har varit aktiva i sina materialval och val av leverantörer och har jobbat aktivt med att löpande stämma av klimatkalkylen. Just materialvalen blir väldigt viktiga när det gäller en stor bro som innehåller mycket stål och betong, säger Peter Viklund, projektledare vid Trafikverket.

Trafikverkets klimatkrav gäller projekt med en totalkostnad på 50 miljoner eller mer. Kravet ställs utifrån en kalkyl av förväntad mängd växthusgaser och sedan ställs krav på minskade utsläpp utifrån det.

Klimatsmartare material

Ungefär hälften av koldioxidutsläppen vid byggen kommer från transporter och hälften från det material som används. Minskning av koldioxutsläpp kan göras genom att bland annat använda alternativa drivmedel, köpa material som släpper ut mindre koldioxid vid tillverkningen (till exempel stål och betong) och planera transporter både inom bygget och till och från platsen.

- I dagsläget återstår en del mindre arbeten, mest markarbeten, som ska vara klara till sommaren. Det allra mesta är dock gjort och därför kan de vi redan nu räkna ut om klimatkraven uppfyllts, säger Peter Viklund, projektledare vid Trafikverket.

Kraven för Kalixbron ställdes när Trafikverket nyligen hade börjat jobba med klimatkrav. Kraven har succesivt höjts sedan dess och kommer att fortsätta höjas. För projekt som byggs nu ligger kravet på minst 15 procents minskning. För projekt som ska vara klara 2040 och framåt kommer kravet att vara 0 procent nettoutsläpp (eventuella koldioxidutsläpp måste då kompenseras). Att aktivt arbeta för att hitta klimatsmarta lösningar ser vi som en nyckel i omställningen mot klimatneutralitet och därför väljer Trafikverket att premiera entreprenörer som gör det i våra projekt.

Kontakt

Peter Viklund

Telefon: +46 10-124 25 56