Logga in
Logga in

Ny plankorsning på plats i Piteå

Nu är järnvägsövergången mot Kolugnsvägen säkrare både för biltrafikanter, gående och cyklister. Trafikverkets arbete med att förbättra skyddet vid övergången startade i somras och är nu klart.

­ – Tidigare fanns det bara ljussignaler vid järnvägsövergången. För att höja säkerheten har vi nu byggt en korsning med bommar för både bilvägen och gång- och cykelvägen, säger projektledaren vid Trafikverket, Lisa Nordmark.

Järnvägsövergången har fått ett skydd som kallas ALEX (Automatic Level Crossing). ALEX har en del nyheter som inte finns i den äldre tekniken:

  • ”Bomkjolar” under bommarna, vilket är ett intrångsskydd som ska hindra personer att krypa under bommarna när de ligger nere.
  • Riktad ljudsignal, anpassad till omgivningens behov.
  • Förvarningsljus som varnar trafikanterna på väg mot järnvägsövergången.
  • Små kryssningsmärkessignaler och kryssmärken avsedda för gång- och cykelvägar.

Det som kvarstår att utföras vid järnvägsövergången är att återställa en del omkringliggande markytor vid övergången, vilket kommer att göras nästa år.

Kontakt

Lisa Nordmark

Telefon: +46 10-124 31 83