Logga in
Logga in

Mötesfritt mellan Svensbyn och Vitsand

För att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten samt underlätta för cykelpendling på väg 373 mellan Svensbyn och Vitsand har Trafikverket breddat vägen, byggt mitträcken och en gång- och cykelväg.

-  Det känns skönt att vi börjar närma oss slutet på det här projektet. Redan nu är vägen mötesseparerad och gång- och cykelvägen har varit klar sedan november, säger Per Andersson, projektledare vid Trafikverket.

Arbetet med vägen startade under 2020 och sedan dess har Trafikverket, förutom mötessepareringen och GC-vägen, byggt nya busshållplatser, två nya broar, tre skoteröverfarter samt satt upp viltstängsel.

-  Vi har fått en tryggare och säkrarare väg för både oskyddade trafikanter och bilförare. Några mindre jobb återstår under 2023. Bland annat bullerskyddsåtgärder samt en del beläggningsjobb, säger Per Andersson, projektledare vid Trafikverket.