Logga in
Logga in

Plankorsning mot Kolugnsvägen byggs om för att öka säkerheten

Nu påbörjar Trafikverket arbetet med att bygga om plankorsningen mot Kolugnsvägen i Piteå. Syftet är att öka säkerheten för såväl biltrafiken samt gående och cyklister. Arbetet startar 12 juni.

I dag finns bara ljussignaler i den aktuella plankorsningen. För att höja säkerheten kommer vi nu att bygga en korsning med bommar för både bilvägen och gång- och cykelvägen.

Plankorsningen blir av typen ALEX (Automatic Level Crossing), och hanteras i ett nationellt utbytesprogram för vägskyddsanläggningar som kallas NUVA inom Trafikverket.

Arbetet startar 12 juni 2023 och pågår till hösten 2023. Ett körfält samt gång och cykelvägen kommer hållas öppna under hela byggtiden, med undantag för kortare stunder vid vissa arbetsmoment då vägen behöver stängas av helt.

Kontakt

Linnéa Lundberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 39 34