Logga in
Logga in

Satsningar i Sävast för att öka kapaciteten på Malmbanan

En ny mötesplats med dubbelspår samt anslutning till industrisatsningen i Svartbyns industriområde. Det är några av de satsningar som Trafikverket gör för att öka kapaciteten på Malmbanan samt sträckan Luleå – Boden.

- Vi gör detta för att möta den ökade efterfrågan på mer järnvägstrafik på sträckan Boden-Luleå. En ny mötesstation ska byggs i höjd med Sävastnäs för att långa malmtåg ska kunna mötas. Ett parallellt spår ska byggas på östra sidan om befintligt spår mellan Sävast och Sävastklinten, på så sätt får vi ett partiellt dubbelspår på den sträckan, säger Jöran Gärtner, projektledare vid Trafikverket.

Delsträckan mellan Sävastklinten och Norra Sunderbyn är idag den längsta på Malmbanan där malmtåg inte kan mötas, vilket har gjort det till en flaskhals som behöver åtgärdas. I projektet ingår också att möjliggöra för ett stickspår från Svartbyns industriområde kan ansluta till befintligt spår, vilket är en viktig del för industrin inom den gröna omställningen.

- Arbetet med mötesplatsen och dubbelspåret är planerat att påbörjas 2025. Vad gäller arbete med anslutningen för stickspåret till Svartbyn så är byggstarten planerad till 2024, säger Jöran Gärtner, projektledare vid Trafikverket.

Trafikverket arbetar med att kapa ledtider i våra projekt för att möta utvecklingen inom den gröna omställningen. Sävastklinten är det första projektet där vi sett över vad vi kan göra för att det ska gå snabbare från planering till att vi byggt klart. Målet är att det ska gå 25 procent snabbare.