Logga in
Logga in

Förslag till förändring av väghållarskap för Norra Sunderbyvägen, Luleå kommun

Vi ser över möjligheten att göra Norra Sunderbyvägen som i dag är enskild väg till allmän väg.

Nu när projektet med ombyggnation av väg 97 mellan Sunderbyn och Sävast, och även övriga allmänna och enskilda vägar inom projektet, är färdigställda blir Norra Sunderbyvägen en enskild väg mellan två statliga vägar. Norra Sunderbyvägen får därmed ökad trafik i och ombyggnationen, då ett antal direktutfarter har stängts av och den ingår i vägsystemet parallellt med väg 97. Detta vägnät kommer därmed användas av genomfartstrafik, markägare och närboende, men även gång- och cykeltrafik.

Vi bjuder nu in till en remissrunda om förslaget med kommunen och andra intressenter till och med den 22 oktober 2023. 

Lämna synpunkter och mer information

Om du vill lämna eventuella synpunkter eller önskar mer information om detta ärende gällande förändring av väghållarskap för Norra Sunderbyvägen gå in på länken nedan "E-synpunktsformulär: Lämna dina synpunkter eller få mer information".  Vår kontaktperson i ärendet är Fredrik Johansson. 

Översiktkarta

Kartan visar aktuella område (inringad i röd cirkel) där Norra Sunderbyvägen ligger längs väg väg 97 mellan Sunderbyn och Sävast. 
Se översiktskartan i sin helhet (png, 404,4 kB)

Kontakt

Fredrik Johansson

Utredare förändringsärenden/Trafikingenjör

Telefon: +46 10-123 75 31