Logga in
Logga in

Militära transporter kommer påverka framkomligheten i Norrbotten nästa vecka

Nästa vecka (vecka 18) kommer militära transporter att ske från Norge, via Sverige, till Finland. Det kommer innebära stor påverkan på framkomligheten i delar av Norrbotten.

Under vecka 18 genomför Försvarsmakten Immediate Response 24 (IR24). Syftet är att tillsammans med övriga Natoländer öva försvaret av Nordkalotten samt att ta emot förstärkningar av internationella förband. Under IR24 ger Försvarsmakten stöd till ett amerikanskt förband som ska ta sig från Norge till Finland, via Norrbotten. Det kallas värdlandsstöd.

Under några dagar kommer ett flertal långa militärkolonner att färdas längs vägarna i Norrbotten. Kolonnerna är cirka en kilometer långa och ibland kör de mycket sakta. Det kommer medföra stor påverkan på framkomligheten i trafiken på flertalet vägar. Framför allt gäller det vägsträckningen Riksgränsen – Boden, samt Boden – Haparanda och Boden – Pello.

  • Om du befinner dig i samma område som militärtransporterna - kör försiktigt och välj alternativa vägar om det är möjligt.
  • Om du kör i kapp en militärkolonn längs vägen ska du lägga dig bakom den och hålla avståndet till fordonet framför dig. Om det är nödvändigt att köra om så se till att det sker på ett säkert sätt. När fordonen kör igenom samhällen/tätorter håller de ett kortare avstånd och då är det inte tillåtet att köra om.
  • Om du bor eller reser genom områden där militära transporter sker bör du vara uppmärksam på skyltar och anvisningar.

Försvarsmakten, berörda myndigheter och kommuner samarbetar inför och i samband med de militära transporterna för att de ska ske på ett säkert sätt och få så liten påverkan på allmänheten som möjligt.

Mer information om Immediate Response 24 finns på Försvarsmaktens webbplats: