Logga in
Logga in

Vi byter ut en rörbro på väg 63 vid Salbo

14 november – 5 december byter vi ut bron på väg 63 vid Salbo mellan Kopparberg och Hällefors. Under arbetet kommer en tillfällig väg att byggas så att trafiken kan köra förbi arbetsplatsen.

Den bro som finns idag är en så kallad rörbro. Den kommer att ersättas av en ny. Under tiden vi jobbar med att byta ut bron kommer trafiken att ledas om. Genom att leda om trafiken säkerställer vi att du kan komma fram längs vägsträckan. Det kan innebära att du får något längre restid. Vi ber dig sänka hastigheten vid arbetsplatsen för att de som jobbar med brobytet ska få en trygg och säker arbetsmiljö.

Vi påbörjar arbetet med att leda om trafiken längs den tillfälliga vägen 14 november. Den nya bron väntas vara på plats och redo för trafik den 5 december.