Logga in
Logga in

Begränsad framkomlighet över Arbogaån vid Forsätter

Vi har upptäckt skador på bron längs väg 822, mellan Lindesberg och Örebro, som gör att vi akut måste begränsa framkomligheten. Fordonsbredden är nu begränsad till max 2,5 meter och högsta tillåtna bruttovikt till 3 ton.

Sedan den 22 november 2023 har bron över Arbogaån begränsad framkomlighet. Bron ligger längs med väg 822 vid Forsätter, öster om sjön Väringen utanför Frövi.

– Vi har upptäckt omfattande skador på bron och av säkerhetsskäl har vi behövt begränsa bredd och vikt på fordonen som kör över den, säger projektledare Pär Eriksson.

Bredd och bruttovikt på bron är begränsad

Av säkerhetsskäl är fordonsbredd och bruttovikt begränsad.

  • Maxbredden på fordon som kan ta sig över bron är 2,5 meter.
  • Högsta tillåten bruttovikt är 3 ton. Undantag kan göras för räddningstjänst, skolskjuts, och sophämtning.

Trafik som inte kan köra över bron hänvisas till alternativa vägar.

Vi kommer att reparera bron framöver

Begränsningarna gäller i dagsläget till augusti 2025 och vi kommer att reparera bron i ett senare skede.

– Inledningsvis behöver vi undersöka brons skador mer noggrant och se över de reparationer vi behöver genomföra, säger projektledare Pär Eriksson.

Bron är en stål- och betongbro som är byggd i början av 1900-talet. Den är i behov av reparation för att förlänga brons tekniska livslängd och för att den ska vara trygg och säker. Reparationsarbetet kommer tidigast ske 2025.