Logga in
Logga in

Begränsad framkomlighet på bron vid Käfserud

Bron över Rudbäcken längs väg 620 får sänkt bärighetsklass. En trumma under vägen är i så dåligt skick att vi av säkerhetsskäl måste begränsa vikten på fordon som kör över den från den 12 juni, 2023.

Bron har fått en sänkt bärighetsklass

Vid en inspektion av bron konstaterades att en trumma under väg 620 var i mycket dåligt skick. På grund av trummans storlek klassas denna som en bro, en så kallad rörbro. Röret som vattnet leds i har rostat sönder vilket påverkar brons bärighet. Eftersom vi på Trafikverket sätter säkerheten främst har vi omgående beslutat att klassa ned vägen över bron.

Trafiklasten över bron är nu begränsad till:

  • 4 ton axel
  • 6 ton boggi
  • 8 ton trippelaxel

Så påverkas trafiken över bron

Eftersom rörbron är i så pass dåligt skick måste vi stänga av vägen för tung trafik och vi ber dig som kör tyngre fordon att välja en annan väg.  

Förberedande arbeten för att byta ut röret kommer att påbörjas redan nu men exakt hur lång tid framkomligheten kommer att begränsas vet vi inte i nuläget. Vi uppdaterar här när vi har mer information.

– Vi förstår att nedklassningen av bron kan påverka vardagen för en del trafikanter eftersom det förlänger restiden när trafiken måste ta alternativa vägar. Vi beklagar detta, men vi sätter säkerheten främst och därför måste vi begränsa trafiken på bron, säger projektledare Emma Eriksson på Trafikverket.

Du kan läsa mer om olika bärighetsklasser här.