Logga in
Logga in

Just nu lägger vi ny asfalt på E18 och E20 i Örebro län

De närmsta veckorna asfalterar vi om på sträckorna E20 Laxå – trafikplats Vallby och E18 trafikplats Norrplan – trafikplats Slyte. Samtliga körriktningar påverkas. Läs mer om arbetena och hur de kan påverka din resa.

– Äntligen är vi igång med att ge vägarna i Örebro län ny beläggning för året. Slitna vägar får ny asfalt som gör trafikanternas resa smidigare, säger projektledare Kenneth Eriksson.

E20 Laxå – trafikplats Vallby

På E20 mellan Laxå och trafikplats Vallby, söder om Örebro, inledde vi arbetet den 6 maj och beräknar vara klara den 5 juni 2024. Sträckan på totalt 19 km är uppdelad i två etapper, Sandstubbetorp – trafikplats Vallby och Laxå – Sandstubbetorp. Vi kommer att asfaltera om i båda riktningar. Trafiken påverkas olika längs de två etapperna, vi arbetar dag- och nattetid:

  • E20 Sandstubbetorp – Vallby: Vi arbetar dagtid. Trafiken kommer stundtals att behöva ledas om. Annars tar trafiken sig förbi arbetet med hjälp av så kallad förbiledning.
  • E20 Laxå – Sandstubbetorp: Vi arbetar nattetid kl. 18.00 – 06.00. Trafiken leds förbi arbetet med hjälp av trafikljus och lots.

E18 trafikplats Norrplan – trafikplats Slyte

Från den 6 maj till den 24 maj asfalterar vi mellan trafikplats Norrplan och trafikplats Slyte, norr om Örebro. Det är flera delsträckor på totalt ca. 20 km som får ny asfalt. Arbetet sker dagtid och trafiken tar sig förbi arbetet med hjälp av så kallad förbiledning. Vi asfalterar om i båda riktningarna på sträckan.

Kör försiktigt förbi arbetet

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt är hastigheten sänkt förbi de sträckor där vi arbetar. Din fart förbi är vägarbetarnas arbetsmiljö.

– Jag vill uppmana alla som åker förbi arbetena att respektera skyltar och sänka hastigheten så att alla som arbetar längs vägen känner sig trygga. De vill också komma hem efter jobbet, säger Kenneth Eriksson.

Vi gör vad vi kan för att inte störa mer än nödvändigt under byggtiden och när vi är klara blir din resa bättre. Beläggningsarbeten som dessa är beroende av vädret och tiderna för när vi är klara kan ändras.