Logga in
Logga in

Vi asfalterar om på väg 50 norr om Örebro

Den 27 maj – 5 juni lägger vi ny asfalt mellan trafikplats Norrplan och Lillån. Arbetet sker nattetid kl. 20.00–06.00.

Under två veckor kommer trafiken påverkas längs sträckan på väg 50 när vi lägger ny asfalt.

– När vi är klara är vägen bättre och din resa blir både tryggare och smidigare, säger projektledare Kenneth Eriksson.

Så påverkas trafiken

Väg 50 är en väg med mycket trafik och för att minska påverkan på trafiken kommer vi arbeta nattetid, kl.20.00–06.00. Vägen där vi asfalterar om är tvåfilig i båda riktningar. Under tiden vi arbetar kommer hastigheten därför vara sänkt förbi där vi asfalterar om. I vissa fall kommer trafiken behöva ledas förbi arbetet med så kallad lotsning.

Tänk på din och andras säkerhet vid vägen

När vi arbetar innebär det att din resa kan påverkas. Det är viktigt att anpassa hastigheten förbi arbetet och visa hänsyn till de som arbetar där. Din hastighet förbi är deras arbetsmiljö.

Den här typen av arbete är mycket beroende på vädret men i nuläget räknar vi med att kunna påbörja arbetet den 27 maj och vara klara 5 juni.