Logga in
Logga in

Vi är i vägen för att djuren inte ska behöva fortsätta vara på vägen

Vi bygger faunapassager under vägarna för att djuren som lever i naturen ska kunna följa sina naturliga rörelsemönster utan att bli påkörda. Här bygger vi tre nya djurhyllor i Örebro län.

Vägens barriäreffekt minskar

Med hjälp av riktade medel för miljöåtgärder utför vi åtgärder för djurlivet längs våra vägar och järnvägar. Åtgärderna berör allt från fisk och annan vattenfauna till stora däggdjur som till exempel älg. Vi tar bort vandringshinder och hjälper djuren att ta sig förbi vägar och järnvägar. För de landlevande arterna gör vi detta för att de inte ska riskera att bli påkörda. Vi anser att det inte ska behöva finnas en bieffekt i form av trafikdödade djur för att vi behöver transportera oss eller våra varor och tjänster.

Vandringsstråk längs vattendrag

Där det är möjligt använder vi de hål och möjligheter som redan finns under infrastrukturen för att skapa djurpassager. Detta inkluderar broar och trummor som vi anpassar så att djuren kan använda dem för att passera på ett funktionellt och säkert sätt. Ofta handlar det om broar över vatten, eftersom även landlevande djur gärna har sina vandringsstråk längs vattendrag, bäckar och diken. När dessa vattendrag korsas av en väg eller järnväg uppstår problem, men vi kan åtgärda det där det går.

Utterhylla sedd inifrån rörbron. Färdigställd faunapassage vid bro 18-883-1 på väg 50 utanför Lindesberg, en hylla i varmförzinkad plåt med en betonggjutning med slät yta och naturstenar ingjutna för att locka revirmarkerande arter att använda hyllan.

Tre nya djurhyllor i Örebro län

Nu bygger vi tre faunapassager för djurgruppen som benämns "små och medelstora däggdjur" i Örebro län. Det inkluderar utter samt vanligare arter såsom räv, grävling, iller, hermelin, och även sorkar, möss, näbbmöss och andra småkryp som kan använda passagerna för att undvika risken att bli påkörda på vägbanan. Dessa tre åtgärder fungerar inte för stora däggdjur på grund av att broarna, i detta fall tre rörbroar för olika vattendrag, har begränsat utrymme över vattenytan och enbart rymmer mindre hyllor med begränsad takhöjd och bredd. Men de är tillräckliga för mindre arter, även om några av dem får krypa på mycket låga ben. Dessa lösningar är mycket bättre än ingenting i väntan på framtida lösningar som omfamnar hela naturmiljön på ett bättre sätt.

Vi anlägger två av passagerna längs E18 mellan Köping och Örebro och den tredje vid väg 50 utanför Lindesberg. Vi håller oss mestadels borta från vägbanan, men undantagsvis förekommer kortare lossning av tyngre material. Materialet är rejält, eftersom åtgärderna byggs för att hålla lika länge som broarna utan nämnvärt underhåll.