Logga in
Logga in

Vi utför bergarbeten vid Graversfors på väg 55

Mellan 8 augusti och 9 september säkrar vi upp berget intill väg i höjd med Graversfors, norr om Norrköping. Arbetet medför begränsad framkomlighet eftersom vi av trafiksäkerhetsskäl stänger av ett körfält norrut.

Vi ska förstärka berget och förhindra att det rasar ut stora stenar på vägen. Medan arbetet pågår kommer vi stänga av ett körfält på 55 förbi vägarbetsplatsen i norrgående riktning mot Katrineholm/Eskilstuna. Södergående riktning mot Norrköping påverkas inte av bergarbetet.

– Tänk på att sänka hastigheten och visa hänsyn för de som arbetar på vägarna. Din hastighet är deras arbetsmiljö och de arbetar för att du ska få en säkrare väg, säger projektledare Mats Lilja.

Vi räknar med att arbetet tar cirka fem veckor. Vi kommer att förstärka cirka 100 meter av den totalt 390 meter långa bergsskärningen. När vi genomför dessa arbeten påverkar det din vardag, eftersom det begränsar framkomligheten och förlänger restiden.

Vad ska vi göra?

Vi behöver förstärka berget intill vägen för att öka trafiksäkerheten eftersom det håller på att spricka. Vi kommer att ta bort lösa stenar och stadga upp berget. Vi sätter även upp ett nät som hindrar att stora stenar faller ner på vägen.

Berg spricker på grund av temperaturskillnader under året och på grund av markrörelser. Vatten lägger sig i sprickorna, och när det är kallt fryser vattnet och spränger då sakta bort delar av berget.