Logga in
Logga in

Vi reparerar flera broar i Linköping

Under hösten genomför vi flera broreparationer runt Linköping. Vi kommer att arbeta på broar längs väg 34 utanför Ryd och väg 35 i närheten av SAAB.

Väg 35, bron över gång- och cykelväg vid SAAB

Mellan den 28 augusti till den 22 september ska vi genomföra betongreparationer under bron på väg 35, tunneln under bron förbinder Bröderna Ugglas gata och Vattenverksvägen. Under arbetet är tunneln under bron helt avstängd. Biltrafiken uppe på bron påverkas inte.

Väg 35, väg- och järnvägsbron intill industriområde (gamla ASJ)

Vi ska byta broräcket på väg- och järnvägsbron på Åtvidabergsvägen i närheten av Tannefors station. Under arbetet kommer vi endast att byta räcket på ena sidan om bron och trafiken i riktning mot Linköping kommer att påverkas när ett körfält stängs av. Vi inleder arbetet måndag 11 september och beräknar att arbetet till den 29 september.

Bron på väg 35 intill SAAB Linköping.

Väg 34, bro nordväst om trafikplats Ryd

Vi ska arbeta med betongreparationer under bron, i tunnelvalvet och på väggarna i tunneln. Under arbetet kommer vi att stänga av ett körfält. Det innebär att trafiken måste samsas om ett körfält, tänk på att visa hänsyn till de som arbetar och dina medtrafikanter. Vi beräknar att arbetet pågår 18 september – 13 oktober.​

Passera med försiktighet

Tänk på att sänka hastigheten och visa hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö. När vi gör våra arbeten påverkar det din vardag. Vi hoppas att på överseende med den förlängda restiden, det är vår ambition att störa så lite och så kort tid som möjligt.