Logga in
Logga in

Vi asfalterar om två sträckor av väg 55 i Norrköpingsområdet

Den 8-25 maj asfalterar vi om två delar av väg 55 i Norrköpingsområdet: dels mellan Yxbacken och Graversfors, dels mellan Ingelsta och Åby. Allt arbete sker nattetid och medför begränsad framkomlighet.

Vi börjar med att asfaltera om sträckan mellan Yxbacken och Graversfors, ett arbete som beräknas ta två nätter. Sedan asfalterar vi om mellan Ingelsta och Åby, inklusive ramperna vid Kvillinge och vid Åby/Jursla. Allt vårt arbete sker nattetid mellan klockan 20.00 och 06.00.

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt kommer trafiken ledas förbi vägarbetsplatsen med hjälp av trafiksignaler eller vakt och lots. Vissa ramper kommer att vara avstängda medan vi arbetar, följ orange vägvisning för att komma rätt.   

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö. När arbetet är klart har vi höjt vägens standard och din resa blir säkrare, säger underhållsingenjör Johan Andersson.

När vi gör våra arbeten påverkar det din vardag, det är vår ambition att störa så lite och så kort tid som möjligt.