Logga in
Logga in

Vi reparerar bro över Stångån i Äpplerum

Bron längs väg 135 väster om Horn behöver repareras. Vi beräknar att kunna påbörja reparationsarbeten den 8 april. Framkomligheten kommer vara begränsad till vi är klara i slutet av maj 2024.

Bron över Stångån behöver rustas upp. Vi genomför reparationer med jämna mellanrum för att bron ska vara trygg och säker för dig som passerar över den.

Detta ska vi göra

Vi kommer att måla om de så kallade brolagren och förbättringsmåla räckeståndarna. Detta är delar som sitter under bron och vid sidan av bron. Vi kommer också att genomföra några mindre betongreparationer. När vi är klara kommer bron stå emot slitage bättre och risken för framtida trafikpåverkan minskar.

Det här arbetet är väderberoende. Vi planerar att kunna börja arbeta den 8 april men startdatum kan behöva flyttas fram. Arbetet beräknas vara klart i mitten eller slutet av maj 2024.

Tack för att du visar hänsyn

Under arbetet kommer framkomligheten att påverkas. Hastigheten kommer att vara sänkt förbi arbetet. Därför kan din resa komma att ta längre tid än vanligt. Tänk på att respektera skyltningen och visa hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö.