Logga in
Logga in

Valborgstrafiken påverkas när kontaktledning byts ut

Arbetet med att byta ut och modernisera kontaktledningssystemet mellan Hässleholm och Älmhult pågår sedan januari. Som en del av detta arbete stoppas tågtrafiken under valborgshelgen mellan Älmhult och Hässleholm.

Järnvägen mellan Hässleholm och Älmhult är hårt trafikerad. Kontaktledningen är sliten och risken för störningar är stor. För att öka driftsäkerheten och tillförlitligheten moderniserar Trafikverket kontaktledningssystemet i Skåne och Kronoberg. Arbetet startade i början av 2022 och beräknas vara klart 2026.

Banan stängs av under valborgshelgen

Under valborgshelgen påverkas tågtrafiken mellan Hässleholm och Älmhult. Vi gör då arbetesmoment med järnvägens elledningar som ställer stora krav på säkerheten och kräver avstängd bana. Avstängningen sker nattetid från lördag 30 april klockan 00.30 och öppnas igen på söndag 1 maj klockan 24.00.

Mer om ersättningstrafik kommer att finns att läsa löpande hos de tågoperatörer som trafikerar sträckan.

- Arbetet med kontaktledningen innebär att banan kommer att stängas för trafik vid flera tillfällen under de kommande åren. Det gör vi av säkerhetsskäl så att de som jobbar med kontaktledningsbytet ska ha en trygg arbetsmiljö, säger Jonas Wellberg, projektledare på Trafikverket.

Den sex mil långa sträckan som påverkas under arbetet är en av Sveriges mest trafikerade dubbelspår och trafikeras med totalt 170 tåg per dygn. Ett antal som förväntas öka de kommande åren.

- Genom att byta ut kontaktledningssystemet ökar driftsäkerheten, vilket innebär att det kollektiva och miljövänliga resandet kommer att bli mer tillförlitligt, säger Jonas Wellberg, projektledare på Trafikverket.

 Kommande stopp i projektet under 2022 äger rum alltid lördag 00.30 till söndag 24.00 under veckorna: 17, 23, 31, och 50. För att maximera nyttan när järnvägen är avstängd passar Trafikverket på att samtidigt göra underhållsarbeten på sträckan. 

Fler arbeten på Södra stambanan under våren 2022

Ytterligare ett tågstopp kommer att hållas 14-15 maj på sträckan mellan Hässleholm och Lund. Då ser Trafikverket över järnvägens skick. Det kan handla om att slipa spåren, rena makadam och se över underlaget i banvallen för att undvika att fukt eller vatten samlas där. Den här typen av arbeten förlänger järnvägens livslängd och skapar förutsättningar för en tågtrafik med färre störningar.

Kristi himmelfärdshelgen underhåller vi järnvägen mellan Nässjö-Flisby

Torsdag 26 maj klockan 05:00-18:00, reducerad hastighet.
Torsdag 26 maj klockan 18:00-Måndag 30 maj klockan 12:00, totalstopp.
Måndag 30 maj klockan 12:00-Tisdag 7 juni klockan 24:00, reducerad hastighet.

Fler arbeten under Kristihummelsfärdshelgen

Samma helg genomförs ett växelbyte mellan Mjölby och Gamlarp. Det inleds torsdagen den 26 maj, klockan 18 och beräknas vara klara måndagen den 30 maj, klockan 12.00. 

Hur du påverkas finner du på tågoperatörens hemsida där du beställer din resa.

Kontakt

Jonas Wellberg

Projektledare

Telefon: +46 10-124 18 94