Logga in
Logga in

Höga hastigheter påverkar säkerheten i vägarbeten

Höga hastigheter förbi vägarbeten är ett problem. - Att du kör för fort och sparar någon minut är inget värt om någon kommer till skada eller till och med behöver sätta livet till, säger projektledare Jörgen Boström.

Broräckena på Tranarpsbron på E4 över Rönne å i Klippans kommun behöver lagas. På fyra platser har fordon kört in i räcket i sådan hastighet att de skadats ordentligt. Här passerar 8000 fordon per dygn och de senaste åren har inte mindre än 17 olyckor rapporterats på och i anslutning till bron.

I norrgående riktning får trafiken samsas på ett körfält medan det andra spärrats av med tunga betongfundament som ska skydda de som arbetar med räckesreparationen.

- Det här är en olycksdrabbad bro och vi är här och gör reparationer så gott som varje år.  Precis som på många andra ställen har vi problem med att trafikanterna inte håller den skyltade hastigheten, vilket skapar en otrygg arbetsmiljö, säger Jörgen Boström, projektledare på Trafikverket.

Att arbeta på vägar där bilar och tunga fordon kör förbi utan att respektera nedsatta hastigheter är påfrestande både fysiskt och psykiskt. "Ta det lugnt och visa hänsyn", uppmanar Jörgen Boström, projektledare på Trafikverket.

För att få ner hastigheten har det placerats ut en chikan några hundra meter innan arbetet. Det betyder att man byggt upp en anordning som skapar två tätt på varandra följande kurvor som tvingar förarna att sänka hastigheten.

-  Hade vi inte haft chikanen är jag säker på att folk hade kört förbi utan att sänka hastigheten, trots att skyltarna säger 70 kilometer i timmen. Av egen erfarenhet kan jag säga att när lastbilar kommer farande i maxfart så är det knappt att man vågar stå kvar, trots barriärer och betongfundament. Genom att prata om det hoppas jag kunna skapa förståelse från bilisterna så att de sänker hastigheten, säger Jörgen Boström.

Ett annat sätt att få ner hastigheten är att smalna av de körfält som hålls öppna förbi ett arbete. När vägen plötsligt tappar en meter i bredd skapas en synvilla för den som kör som får hen att sänka farten.

-  Ett körfält är normalt 3,5 meter. Drar man ner det till 2,5 meter istället så ser det klart smalt ut om man kommer körande i 110 kilometer i timmen. Men håller man exempelvis 70, som är den satta hastigheten i det här arbetet, går det utmärkt.  Vi har sett stora framgångar med den här typen av lösning och den kommer användas vid flera kommande reparationsarbeten runt om i Skåne, säger Jörgen Boström.

Som beställare av ett arbete är det alltid Trafikverket som är ansvariga för säkerheten på plats.

- När vi sänker hastigheter eller gör omledningar förbi vägarbeten så är det inte för att ställa till det för någon.  Vi gör det för att säkerheten går först. Det får inte hända något, alla som jobbar ute på vägarna ska kunna komma hem tryggt och säkert, säger Jörgen Boström.

Vad skulle du vilja skicka med till de trafikanter som kör förbi våra vägarbeten?

- Ta det lugnt och visa hänsyn. Att du kör för fort och sparar någon minut är inget värt om någon kommer till skada eller till och med behöver sätta livet till! Säger Jörgen Boström.

Kontakt

Jörgen Boström

Telefon: +46 10-124 18 36