Logga in
Logga in

Lyckat samråd gav många bra synpunkter

Arbetet med att ta fram en järnvägsplan för Trafikverkets framtida projekt med järnvägen i Klippan pågår för fullt. Ett samråd som gav många goda insikter för arbetet med stationen och mötesspåret har nyligen avslutats.

Samråd

Nu har samrådet för arbetet som planeras med stationen och mötesspåret i Klippan avslutats. Vi är mycket nöjda med utfallet och uppskattar alla de synpunkter som har kommit in till oss, totalt har vi fått in cirka 30 synpunkter som vi kommer ha med oss i det fortsatta arbetet. Jobbet med att sammanställa alla synpunkter går framåt och vi håller fortsatt möten med berörda parter, så som Klippans kommun, jordbrukare och många fler. Inkomna synpunkter kommer att presenteras och besvaras i samrådsredogörelsen.


Vi vill belysa två punkter som flera av synpunkterna rörde vid. Den första gäller korsningen mellan järnvägen och Ladugårdsvägen som inte får vara kvar efter att det nya mötesspåret har byggts och hastigheten höjts. För att slippa stänga korsningen så pågår utredning och dialog tillsammans med kommunen hur detta ska lösas, till exempel genom att bygga en väg under spåren. Därefter gäller det placeringen av det förlängda mötesspåret, om det ska byggas på norra eller södra sidan av spåret. Beslutet om det har inte tagits än.


Infomöte

Under samrådsperioden passade vi på att hålla ett infomöte den 25 oktober i aktivitetshuset Sågen i Klippan. Det var cirka 100 personer som gav sig ut i höstmörkret för att delta på mötet och vi var mycket nöjda med den goda uppslutningen. Vi fick många intressanta frågor vilket ledde till bra diskussioner och gav oss i projektet värdefull information att ta vidare i arbetet.


Vi vill passa på att tacka för ett gott deltagande och bra synpunkter. Vi fortsätter arbetet med att ta fram en järnvägsplan och nästa steg är att ta beslut gällande gångbrons placering och mötesspårets lokalisering samt arbeta in hanteringen av Ladugårdsvägen. Planen är att gå ut på nytt samråd efter sommaren 2023, då kommer vi presentera ett tydligt förslag på hur projektet ska byggas.