Logga in
Logga in

Skogens konung har fastnat på bild

Den första älgen har fastnat på bild i Trafikverkets viltkameror på ekodukten över E6 på Hallandsåsen. Ekodukten som stod klar hösten 2021 har snabbt blivit en naturlig passage för områdets vilt, precis enligt plan.

I oktober 2021 stod ekodukten över E6 på Hallandsåsen klart. Målet var att vilt i området skulle kunna ta sig över den hårt trafikerade vägen på ett säkert sätt. Något som djuren förstod direkt.

– Redan innan ekodukten över E6 på Hallandsåsen var helt klar hade spår efter älg och rådjur hittats på marken i området. Djuren är smarta och förstår snabbt vad den nya bron ska användas till, säger Annelie Rossander, miljöspecialist på Trafikverket.

När ekodukten var färdigställd sattes kameror upp vid och på ekodukten för att det på ett bra sätt ska gå att följa upp vilka djur som passerar. Såväl harar som rådjur och annat småvilt har fastnat på bild sedan dess men det tog tid innan skogens konung vågade sig på en selfie.

– Det gör det extra roligt när vi nu till slut fångat en på bild, säger Annelie Rossander.

För att göra ekodukten så lik den övriga faunan som möjligt har växter till planteringarna valts ut med omsorg. I höstas när all växtlighet planterades såg det inte mycket ut för världen. Men under våren har det tagit sig på platsen som nu sprudlar av grönska.

– Vi valde ut växterna som skulle gynna både stora och små djur. För större klövvilt är det viktigt att ha fri sikt över passagen och mindre djur ska kunna ta sig över skyddade av vegetationen. Nu ser vi att vi lyckats med det, säger Annelie Rossander.

Utöver ekodukten byggdes det viltuthopp och viltstängsel längst E6 på Hallandsåsen. Målet är att viltolyckorna på E6 ska minska. Men för att kunna dra några slutsatser kring effekten krävs tålamod.

– För att kunna se förändringar i mängden viltolyckor behöver vi titta på statistiken i femårscykler. Det kan vara stora variationer i viltets rörelser från ett år till ett annat, beroende på till exempel väderförhållanden och tillgång på foder. Vi kommer därför att följa upp viltolycksstatistiken vid ekodukten och dra slutsatser längre fram, säger Annelie Rossander.