Logga in
Logga in

Arbetet under tågstoppet går enligt plan

Natten till lördagen den 26 november slutade tågen att rulla mellan Ystad och Simrishamn. Upprustningen av järnvägen startade 2019, arbetet som sker nu är de sista i projektet.

Sedan en vecka är tågtrafiken stoppad, ytterligare två veckor kvarstår. Under tågstoppet kopplar vi in nya växlar, ny räls och andra arbeten som gjorts på järnvägen under de senaste åren. När vi är klara kommer tågen att kunna köra snabbare, ha färre störningar och stationerna kommer vara bättra utrustade. Bland annat har får de bättre skyddszoner, tydligare ledstråk och fler sittplatser. Totalt kommer projektet ha kostat cirka 600 miljoner kronor.

Så påverkas du som bor eller reser längs med sträckan


Under tågstoppet kör ersättningsbussar på mellan Simrishamn och Ystad. Mer information om avgångar och hållplatser hittar du på Skånetrafikens hemsida.
Det är huvudsakligen signalarbeten som utförs vilket innebär att påverkan för boende på dessa platser är liten. Vid några tillfällen behöver vi dock stänga vägar, trafiken kommer då att ledas om vilket vi hoppas du har överseende med.

Arbetet under avstängningen syftar till att slutföra åtgärderna på Österlenbanan och koppla in den nya signalanläggningen. På så sätt går det att nyttja bland annat mötesspåret i Gärsnäs och spår 2 i Simrishamn. Vi gör även ett slipersbyte mellan Köpingebro och Ystad.
Den 19 december går tågen igen och alla förbättringar är då inkopplade.