Logga in
Logga in

Spåret är för tåget – inte för dig

Personer som tar genvägar över järnvägsspåren är ett ökande problem. Så kallat spårspring är farligt, olagligt och kostsamt. I södra Sverige har obehöriga i spår orsakar 1711 förseningstimmar hittills i år.

Personer som genar över spåren eller smiter under fällda bommar är ofta inte medvetna om den risk de utsätter sig för.

- Det är allt för vanligt att personer genar över järnvägen. Det är allt från resenärer som tycker att de ska springa över spåren för att hinna med ett anslutande tåg till jägare som vistas för nära spårområdet när de är ute och jagar. Vi vill att fler ska medvetna om riskerna, säger Göran Holmberg, verksamhetssamordnare trafikledningsområde Syd på Trafikverket.

Tåget är tyst och snabbt

En till synes ofarlig genväg kan bli livsfarlig eftersom tågen i dag är både tystare och snabbare än vad många tror. Ett persontåg kör 56 meter på 1 sekund. Bromssträckan är ungefär 1 200 meter om det nödbromsar.

- Det betyder att lokföraren inte har en chans att stanna när det plötsligt står någon framför dem i spåret. Det är otroligt tragiskt och påverkar dessutom lokföraren, en del kan inte jobba kvar efter en allvarlig händelse, säger Göran Holmborg.

För att förhindra olyckor stoppar Trafikverket tågtrafiken, eller sänker hastigheten, på sträckor där det rapporterats om obehöriga i spåret.

-  När vi fått kännedom om att det kan finnas människor i spårområdet måste vi säkerställa att ingen finns kvar innan vi kan köra tåg igen. Det innebär att en person som snabbt tänker att hen ska gena kan orsaka lokala förseningar som sedan fortplantar sig genom systemet. Tio minuter i Lund kan bli en halvtimme i Linköping, säger Göran Holmberg.

Samhällskostnaderna för obehöriga i spår är stor

Trafikverket brukar räkna att varje resenär som försenas en timme motsvarar 340 kronor.

- Ser man bara till Hyllie station utanför Malmö så skulle det ge en samhällsekonomisk kostnad på drygt 11 miljoner under 2021. Det är stora pengar, säger Göran Holmberg.

Dyrt blir det också för den som blir påkommen. Vistas man i spårområdet riskerar man böter på 3000 kronor.

Stängsel ska skydda

För att komma åt problemet med att obehöriga vistas i spårområdet jobbar Trafikverket nu för att sprida kunskap om faran med spårspring. Men det pågår också ett löpande arbete att stängsla och på andra sätt förhindra att människor tar sig in i spårområdet.

-  Det planeras stängsel på flera håll och vi har flera andra åtgärder som pyramidmattor och övervakningskameror. Men faktum är att vi aldrig kommer kunna stängsla in hela järnvägen. Så för att komma åt problemet behöver människor förstå, det är förbjudet och farligt att visas i spåren! Säger Göran Holmberg.

Tåg som påverkats av spårspring, 1 januari 2022- 30 september 2022 Antal tåg Antal förseningstimmar
Blekinge län 190 59
Jönköping 360

106

Kalmar 174 41
Skåne 5194 1430
Kronoberg 302 75

Kontakt

Göran Holmberg

Telefon: +46 10-123 91 03