Logga in
Logga in

Extra vakter ska hålla firarna borta från spåren på Valborg

Personer som tar genar över järnvägsspåren är ett växande problem. Under 2022 stack Lund ut i statistiken. Trafikverket sätter nu in extra vakter för att hålla människor borta från spåren under Valborgsfirandet.

Valborgsfirandet i Lund lockar gott om besökare som vill välkomna våren. Många reser till firandet med tåg. Trafikverket ökar därför sin bevakning av stationsområdet för att undvika att någon kommer till skada eller att tågtrafiken påverkas.

– Var och en har ett ansvar att hålla sig till de regler som finns. Men av erfarenhet vet vi att det finns en del som ändå inte gör det. Då får vi göra det vi kan för att förhindra att det uppstår situationer kopplade till obehöriga i spåren, säger Göran Holmberg.

Under 2022 ökade antalet rapporterade fall av spårspring. Lund sticket ut i statistiken med 52 händelser.

– Att visas i spårområdet är livsfarligt. Men inte bara det. När människor vistas otillåtet i spårområdet kan vi tvingas sänka hastigheten på en sträcka eller får polisorder om att stoppa trafiken helt för att säkerställa att ingen finns kvar i spåren. Allt för säkerheten. Att gena över spåret får med andra ord direkta konsekvenser för tågtrafiken och de som reser, säger Göran Holmberg.

I Skåne orsakade spårspringet totalt 1256 förseningstimmar under fjolåret. Timmar som innebär en enorm samhällskostnad.

– Vi räknar på 340 kronor per resenär och timme. Räknar vi med att varje drabbat tåg har 250 resenärer innebär det en samhällskostnad på närmare 107 miljoner kronor under 2022, säger Göran Holmberg.

Det är enligt järnvägslagen förbjudet att vistas i spårområdet. Överträdelse kan innebära böter på 3000 kronor.

 

Platser i Skåne med flest incidenter 2022:

  •  Lund, 52 händelser 
  • Helsingborg, 51 händelser
  • Hässleholm, 40 händelser
  • Malmö C, 39 händelser
  • Eslöv, 20 händelser
  • Kävlinge, 19 händelser
  • Stehag, 18 händelser
  • Ängelholm, 18 händelser
  • Tyringe, 16 händelser

Kontakt

Göran Holmberg

Telefon: +46 10-123 91 03