Logga in
Logga in

Nya beslut om planerna för Klippan

Vi har nu tagit beslut om placeringen för det nya mötesspåret och vad som händer med korsningen vid Ladugårdsvägen. Beslutet är att mötesspåret placeras på den södra sidan och korsningen blir planskild.

Mötesspår på den södra sidan

Det har varit ett noga övervägande som ledde till att den södra sidan av enkelspåret valdes. Vi har jobbat febrilt med att hitta lösningar för båda alternativen och de synpunkter som vi fått in i samband med samrådet har varit till stor hjälp. Problematiken som finns har framkommit under vårt arbete och det har tillåtit oss att välja det alternativ som passar bäst.

Det visade sig svårt att lägga det förlängda mötesspåret på den norra sidan av järnvägen, bland annat blev närheten till bostadsområden på den norra sidan ett för stort hinder. Därför föll valet istället på södra sidan. Utredningarna fortsätter, och vi jobbar nu med att ta fram en järnvägsplan som visar vilka områden som vi behöver köpa för den nya järnvägen och vilka områden som behöver användas tillfälligt under byggnationen.

En planskild korsning

När en järnväg har två spår får det inte finnas en plankorsning och på grund av detta visste vi tidigt om att en ny lösning behövdes vid Ladugårdsvägen. Närboende gjorde oss uppmärksamma på behovet av att ha korsningen öppen. Därför har Trafikverket nu gett projektet en tilläggsbeställning för att bygga en planskild korsning. Det innebär att Ladugårdsvägen i framtiden kommer gå under järnvägen. Vi bygger även en gång- och cykelväg intill vägen. Denna åtgärd samfinansieras av Klippans kommun.

Vad händer nu?

Beslutet om placeringen av spåret är efterlängtat och vi kan nu gå vidare med arbetet. Nästa steg är att utföra arbeten i fält, bland annat geotekniska undersökningar. Brev har skickats ut gällande detta och vår konsult kommer röra sig i området under hela våren. I och med tilläggsbeställningen för Ladugårdsvägen behöver vi skjuta upp nästa samråd till början på 2024.

Foto: Sweco