Logga in
Logga in

Nu fortsätter vi rusta Rååbanan för framtiden

Trafikverket har i flera etapper rustat upp Rååbanan för att framtidssäkra den och nu är det dags för nästa del. I sommar byter vi ut alla kontaktledningar och stolpar mellan Ramlösa – Teckomatorp.

Från 26 juni, till och med 27 augusti stänger Trafikverket all tågtrafik mellan Helsingborg och Teckomatorp för att byta kontaktledningar och dess stolpar längs sträckan. Detta gör vi för att öka kapaciteten på sträckan, öka driftsäkerheten och förlänga järnvägens livslängd. För att vara så effektiva som möjligt arbetar vi dygnet runt under sommaren. Vissa arbeten kräver avstängning för att kunna genomföras så smidigt och tryggt som möjligt. Vi arbetar tillsammans med tågtrafikbolagen för att inte störa trafiken mer än nödvändigt.

Smart teknik med mindre miljöpåverkan

För att vara som mest effektiva i vårt arbete med att byta kontaktanläggningen längs med sträckan kommer vi att använda oss av pålning. Det innebär att fundamentet för våra kontaktledningsstolpar trycks ner i marken vilket möjliggör snabb installation av själva stolpen. Metoden minskar vårt behov av byggmaterial och gör mindre inverkan på miljön än den vanliga metoden att gjuta. Dessutom går det snabbare. Pålningen kommer däremot att innebära en högre ljudnivå under perioder.​

Pålning för kontaktledningsfundament. Foto: InfraKraft

Arbetet på Rååbanan är en del i det stora arbete som görs för att rusta upp järnvägen i hela Sverige och kommer resultera i ett mindre störningskänsligt tågsystem. Upprustningen ska göra det smidigare att välja att resa hållbart med tåg i Skåne.

Under Trafikverkets avstängning på Rååbanan ersätter bussar de inställda tågen. För mer information om ersättningstrafiken kan du söka din resa i Skånetrafikens app eller på skanetrafiken.se