Logga in
Logga in

Kulturhistoria och trafikmiljö i fokus när allé tas om hand

30 ekar ska flyttas för att förstärka den tvåsidiga och dubbelradiga kastanj- ask och svartpoppelallén vid Vrams Gunnarstorp slott. Allén är viktig både kulturhistoriskt och för smådjur och insekter.

Arbetet med att bevara och förbättra allén har pågått under ett år. Tidigare har nya diken grävts och trafikfarliga träd tagits bort. Nu är det dags för nästa steg, att förstärka allén. Det görs inledningsvis med hjälp av ett 30-tal ekar som flyttas från en närliggande plats.

– Det finns ett värde att flytta på redan uppväxta träd. Dels estetisk men inte minst är det mycket värt för smådjur, fåglar och insekter. Här kommer det bli liv direkt! säger Jenny Hallström, projektledare på Trafikverket.

Att träden flyttas från en närliggande miljö ger stora fördelar.

– Träden kommer ha ungefär samma förutsättningar efter flytten. Det är samma typ av jord och väder, det innebär att omställningen inte är så stor vilket ger träden bra möjlighet att ta sig på platsen.

Träden är ungefär 30 år gamla och flyttas genom att man skär ut en klump runt rotsystemet som är tre meter i diameter och ungefär 130 centimeter djup. Träden lyfts sedan upp och flyttas med hjälp av en hjullastare. Ett ekipage som väger 34-44 ton.

Trafikverket är inte klara med allén efter trädflytten. Just nu står sticklingar från befintliga Svartpopplar på plantskola och växer till sig.

– Om några år ska de sättas tillbaka för förtäta allén ytterligare. Så det här är ett arbete som kommer att pågå en tid framöver, säger Jenny Hallström.

Kontakt

Jenny Hallström

Telefon: +46 10-123 07 46