Logga in
Logga in

Trafikverket får i uppdrag att inleda arbete med dubbelspår Hässleholm-Lund

Regeringen har fattat beslut om att Trafikverket ska inleda planläggningsarbete med ett nytt dubbelspår på järnvägssträckan Hässleholm-Lund.

Trafikverket får i uppdrag att inleda arbete med dubbelspår Hässleholm-Lund
Regeringen har fattat beslut om att Trafikverket ska inleda planläggningsarbete med ett nytt dubbelspår på järnvägssträckan Hässleholm-Lund.

−Nya spår Hässleholm–Lund utgör grunden för kapacitetsförstärkningar på järnvägen i södra Sverige och medger förbättrad turtäthet i regionaltrafiken samt minskade transporttider för godstrafiken, säger Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket Region Syd.

Även beslut om utbyggnad Malmö C och godsåtgärder med sikte på Fehmarn Bält

Utöver nytt dubbelspår Hässleholm-Lund har regeringen, i linje med Trafikverkets redovisade förslag i juni, fattat beslut om en kapacitetshöjande utbyggnad av Malmö C.

Regeringen fattade samtidigt beslut om framkomlighetsåtgärder för godstrafiken i anslutning till Fehrman Bält-förbindelsens öppnande.

Kostnadsramen, trafikpåverkan och trafikstart centrala utgångspunkter för Hässleholm-Lund


En viktig utgångspunkt för genomförandet är att kostnaderna för Hässleholm-Lund och övriga beslutade åtgärder ska inrymmas i den ekonomiska ram som gällde för det tidigare objektet Hässleholm-Lund.

Andra utgångspunkter som anges i beslutet för Hässleholm-Lund är: liten påverkan på trafikstart, minimering av störningar på befintlig trafik, samt att åtgärden ska vara mer samhällsekonomisk lönsam jämfört med tidigare.

− Vi kommer nu har en fortsatt dialog med Region Skåne och närmast berörda kommuner. Nästa steg blir att aktivera delar i Trafikverkets organisation för att beskriva hur uppdraget konkret kan organiseras, finansieras och tidsättas, säger Lennart Andersson.

Utbyggnaden av Malmö C omfattar:

  • ny planskild spårkorsning på Malmö bangård
  • nya spår och plattformar Malmö C Övre
  • samt dubbelspår Östervärns station–Malmö C

 

Åtgärder för godstrafiken:

  • förbigångsspår Slätthult
  • mötesspår på godsstråket genom Skåne
  • förbigångsspår Rättelöv och spår 21 i Hässleholm

Trafikverket bedömer att Hässleholm-Lund kan öppnas för trafik i mitten av 2040-talet.

Ta del av regeringens beslut.