Logga in
Logga in

Kulturmiljö i fokus när kalkstensmur renoveras

Under hösten och vintern renoverar Trafikverket kalkstensmurarna längst väg 1541 vid Tosterups gård i Tomelilla. Arbetet gynnar inte bara den kulturhistoriska miljön utan förlänger också vägens livslängd.

Muren är idag i dåligt skick och behovet av åtgärder är stort.

– Vi ser att muren börjat ge med sig i sidled och till slut blir det en rasrisk. Därför beslutade vi att det var dags att renovera. Totalt räknar vi med att arbetet kommer ta sex månader, så vi kommer jobba på sträckan fram till i vinter, säger Jenny Hallström, projektledare för miljöåtgärder på Trafikverket.

Muren som ovan mark består av kalksten har en bas av gråsten. Gråstenarna är det som håller själva vägkroppen på plats. Under renoveringen ska kalkstenarna som ska plockas ner och sedan byggas upp igen. Ett arbete som görs för hand.

– Det är ett enormt arbete. På vissa delar av muren behöver också grunden bytas ut så det känns tryggt att vi har specialister på plats, säger Jenny Hallström.

Att renovera muren har ett stort kulturhistoriskt värde, men inte bara.

– I samband med att muren monteras ner görs flera åtgärder som förbättrar avvattningen på vägen. Det innebär en längre hållbarhet för både mur och väg, det ser vi såklart som positivt, säger Jenny Hallström.

Under arbetet kommer vägen vara avstängd för trafik och trafikanter hänvisas till anslutande vägar med hjälp av skyltar för att ta sig fram.

Kontakt

Jenny Hallström

Telefon: +46 10-123 07 46