Logga in
Logga in

Förändringar på gång för väg 1555 i Gärsnäs

Väghållningsmyndigheten, Trafikverket Södra Regionen, föreslår att väg 1555 i Simrishamn kommun, Skåne län ska förändras från allmän väg till enskild väg.

Enligt förslaget bör vägen, som för närvarande inte ligger inom planlagda områden eller kommunala väghållningsområden, inte längre underhållas av allmänna medel. Istället föreslås det att ansvaret för vägens förvaltning överförs till en vägsamfällighet. Vägen leder inte till någon viktigare allmän inrättning och behövs därför inte till allmänt bruk. Genom att lägga fram detta förslag strävar vi efter att effektivisera resursanvändningen och anpassa underhållet av vägnätet utifrån rådande förutsättningar. De sakägare vi känner till har fått information via post. 

Har du synpunkter

Synpunkter skickas skriftligen till Trafikverket, Ärendemottagningen, Södra Regionen, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till trafikverket@trafikverket.se senast den 1 februari 2024. Ange ärendenummer TRV2023/93517

Fakta om väg 1555

  • Vägen är 3,2 km lång och 5 meter bred.
  • Skyltad hastighet är 70 kilometer i timmen.
  • Vägen sträcker sig från korsning allmän väg 11 fram till korsning med allmän väg 1554.
  • Det är ingen genomfartsled och inte heller en övergripande väg i vägsystemet.
  • Varje dygn framförs cirka 84 fordon på vägen varav 12 procent räknas som tung trafik.

Kontakt

Sara Carlehed

Telefon: +46 10-123 08 18