Logga in
Logga in

Skånebanan rustas upp i sommar

Skånebanan är en viktig artär i det skånska järnvägssystemet och under sommaren genomför vi flera arbeten för att rusta upp och förbättra.

Skånebanan är en viktig regional järnväg mellan Helsingborg och Kristianstad på 11 mil som förbinder nordvästra Skåne med Blekinge och nordöstra delen av Skåne. Det är en enkelspårig bana där möten mellan tåg sker på särskilda mötesspår.

Under en period på sommaren gör vi flertalet arbeten längs järnvägen för att göra den mer driftsäker och förbereda för framtida hastighetshöjningar. I samtliga av arbetena kommer tågtrafiken begränsas och i de flesta av fallen stoppas de helt. Bussar kommer att ersätta de inställda tågen. Sök din resa hos din tågoperatör för att se ifall du påverkas.

Detta gör vi i sommar 

  • Fjälkinge: Vi bygger två nya planskilda faunapassager för både stora och små djur strax intill Gamla vägen i Fjälkinge, detta i samband med motorvägsutbyggnaden på E22 Fjälkinge-Gualöv. Detta innebär att tågtrafiken stoppas under fyra dagar, mellan 4 och 8 juli.
  • Helsingborg – Åstorp: Vi utför spår och banvallsbyte på järnvägen mellan Bjuv – Mörarp för att minska störningar i tågtrafiken. Samtidigt passar vi på att genomföra förberedande arbeten inför spår och växelbyten som ska ske 2026 mellan Helsingborg – Åstorp. För att arbetet ska kunna ske på ett säkert sätt måste tågtrafiken stoppas på sträckan mellan 24 juni och 15 juli.

  • Attarp: Vi stänger en planskildkorsning och ersätter den med en ny strax väster om nuvarande läge. Tågtrafiken stoppas genom Attarp mellan 4 juli och 15 juli för att kunna utföra arbetet.
  • Bromölla: Spår och växelbyte för att skapa en mer robust och tryggare järnväg. Arbetet genomförs samtidigt som många andra projekt för att minska störningarna på järnvägen. Arbetet pågår mellan 3 juli och 8 juli.