Logga in
Logga in
Foto: Trafikverket

Viljan att vandra över ekodukt har nått en ny generation

Tre år har gått sedan färdigställandet av ekodukten över E6 på Hallandsåsen. Redan från start har bron varit välbesök och det är nu tydligt att djurens vilja att använda ekodukten sipprat vidare till nästa generation.

Under sommaren och hösten 2023 kunde Trafikverket, tack vare uppsatta kameror, se hur både älgkor och rådjur tar med sina kalvar och kid över ekodukten. I flockarna av dovhjort som rör sig över bron finns både äldre och yngre individer.  

‒  Det betyder att de vuxna individerna sprider kunskapen om att ekodukten är en lämplig passage över vägen, det är glädjande att se, säger Emma Bendroth, miljöhandläggare på Trafikverket.

Hallandsåsens ekodukt är en av de faunapassager i Sverige som undersöks med hjälp av kameror för att samla statistik och öka kunskapen om hur vi kan minska viltolyckorna på våra vägar och järnvägar.

‒  Trafikverkets viltkameror har sedan 2021 visat att större klövdjur som älg, rådjur och hjort kontinuerligt använder sig av passagen på E6 vilket är en vinst ur ett faunaperspektiv, liksom trafiksäkerhetsperspektivet. Bilder på mindre arter som hare, räv och grävling har också inkommit vilket är ett positivt resultat, säger Emma Bendroth, som är en av dem som hanterar bildmaterialet från kamerorna.  

Den ekologiska effektiviteten av ekodukten och dess närliggande uthopp inte ännu är helt fastställd och det är fortfarande för tidigt att dra några slutsatser kring hur trafiksäkerheten påverkats.

‒ Men förhoppningen är att vi så småningom ska kunna se att det blivit en minskning av olyckor men också en större trygghet för de vilda djur som kan röra sig säkert i naturen, säger Emma Bendroth.

Eftersom det rör sig så pass mycket djur över ekodukten har Trafikverket nu satt upp varningsskyltar vid ekoduktläget på lokalvägen som går parallellt med E6.

‒  Som trafikant är det alltid viktigt att vara uppmärksam. Djuren använder bron framför allt under gryning, skymning och natt, så kör varsamt när du passerar på lokalvägen vid ekodukten. Tillsammans tar vi steg mot en större och bättre grönare infrastruktur, avslutar Emma Bendroth.