Logga in
Logga in

E20 mellan Svista och Kjula asfalteras om

Den 29 augusti till den 14 september asfalterar vi om båda körfälten på E20 mellan trafikplats Svista och trafikplats Kjula i riktning mot Eskilstuna. Vårt arbete medför begränsad framkomlighet.

Vi börjar med att fräsa bort den nuvarande betongen och sedan lägger vi den nya asfalten på sträckan. För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt leder vi över trafiken till den motsatta körriktningen där det kommer vara mötande trafik med ett körfält i varje riktning med sänkt hastighet. Det råder även omkörningsförbud.

När vi gör våra arbeten påverkar det din vardag. Vi hoppas att på överseende med den något förlängda restiden, det är vår ambition att störa så lite och så kort tid som möjligt.

Alla vill komma hem efter jobbet, även de som jobbar på vägen

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö, säger projektledare Maria Dryselius på Trafikverket.

Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret, men den beräknade byggtiden är cirka tre veckor.