Logga in
Logga in

Spårväxelbyte på Västra stambanan i september

Vi rustar upp järnvägen i Björnlunda och Stjärnhov genom att byta ut spårväxlarna under hösten. Tre helger i september kommer trafiken förbi järnvägen samt tågrafiken att ledas om under helgerna.

Vi rustar upp järnvägen på Västra stambanan i Björnlunda och Stjärnhov genom att byta ut spårväxlarna. Detta gör vi för att järnvägen fortsatt robust och pålitlig. För att vi ska kunna bibehålla dagens standard på järnvägen behöver alla växlar i både Björnlunda och Stjärnhov bytas ut. Vi kommer dessutom att förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar i anläggningen.

Arbetet beräknas vara klart under senhösten 2022.

Under helgarbetetena med spårväxelbytet kommer järnvägen vara avstängd för tågtrafik på sträckan Gnesta–Flen. Ta kontakt med ditt tågbolag för mer information om hur din resa kan påverkas.

Så påverkas du när arbetena pågår i Björnlunda 

Huvuddelen av arbetet kommer att utföras under helgerna 9–12 september, 16–19 september och 23–26 september (från fredag kväll till måndag). Men det kommer även att pågå förberedande arbeten och efterarbeten.

Under de tre helgerna i september kommer många  maskiner och personal att vara i rörelse, vilket kommer att medföra damm, buller, stark belysning och tung trafik.

Plankorsningen i Björnlunda stängs av tre helger i september

Vi planerar att stänga av plankorsningen i Björnlunda följande helger (från fredag kväll till måndag 14.00):

  • 9–12 september
  • 16–19 september
  • 23–26 september. 

Under de dagar som korsningen är avstängd kan ingen bil-, gång- eller cykeltrafik passera plankorsningen, utan trafiken kommer i stället att ledas om via väg 223, Ekvägen. 

Så påverkas du när arbetena pågår i Stjärnhov

Huvuddelen av arbetet kommer att utföras under helgerna 9–12 september, 16–19 september och 23–26 september (från fredag kväll till måndag morgon).  Det kommer även att pågå förberedande arbeten och efterarbeten.

Under de tre helgerna i september kommer många  maskiner och personal att vara i rörelse, vilket kommer att medföra damm, buller, stark belysning och tung trafik.

Mejerivägen stängs av för genomfartstrafik i september

  • 9–12 september
  • 16–19 september
  • 23–26 september. 

Under helgerna i september kommer genomfartstrafik vara avstängd över järnvägsbron på Mejerivägen under helgerna. Tunneln under järnvägen på Kyrkvägen kommer vara avstängd för genomfarstrafik 16-19 september,  omledning via Höjdvägen och Häggvägen. Följ pilarna för rätt väg. Övrig tid begränsad framkomlighet, om möjligt välj en annan väg.  Närboende kan komma ut och in till sina fastigheter. 

Kontakt

Ingvar Sandberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 43 73