Logga in
Logga in

Begränsad framkomlighet på E4 strax norr om Tystberga när vi reparerar två broar

Vi reparerar två E4-broar vid Lästringe kyrka, norr om Tystberga, med start den 2 maj. Vårt arbete innebär sänkt hastighet och begränsad framkomlighet fram till slutet av november.

Fram till månadsskiftet november/december pågår reparationer av de två E4 som ligger i höjd med Lästringe kyrka norr om Tystberga. Vi kommer att reparera en bro i taget.

Vi börjar med att reparera den södergående bron, i riktning mot Nyköping. 

I augusti börjar vårt arbete med den norrgående bron, i riktning mot Södertälje. I samband med vårt arbete med bron norrut kommer vi behöva stänga av avfarten och påfarten till E4 vid Lästringe kyrka och leda om trafiken. Då behöver alla följa den orangea vägvisningen för att komma rätt.

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt kommer vi att leda över all trafik till den motsatta körriktningen där det kommer vara mötande trafik med ett körfält i varje riktning. Hastigheten är sänkt till 70 km/timmen och det råder omkörningsförbud.

– Vi hoppas att ni har överseende med den något förlängda restiden, det är vår ambition att störa så lite och så kort tid som möjligt. Och när vi är klara har vi förlängt vägens standard och din resa blir säkrare, säger projektledare Pär Eriksson.