Logga in
Logga in

Plattformstaket på Nyköping Central rivs av säkerhetsskäl

Nyköping Central är i behov av upprustning för att vara en säker plats för resenärer. Det är anledningen till att vi behöver riva plattformstaket. Arbetet startar den 1 november och berör inte tågtrafiken.

Rivningen av det nuvarande plattformstaket på perrongen säkerställer resenärernas trygghet när man inväntar ankommande tåg. Trafikverket kommer att demontera och ta bort plattformstaket i sin helhet. I dess ställe kommer väderskydd monteras. Arbetet med rivningen av plattformstaket startar på lördag den 11 november. Det kommer inte att beröra tågtrafiken då arbetet sker under nattetid.

– Vår förhoppning var att taket skulle klara sig till dess att Nyköpings resecentrum stod klart, men säkerheten kring resenärerna går alltid först, och därför har vi valt att riva taket redan nu. Ett nytt temporärt väderskydd kommer sättas upp och tågtrafiken kommer inte beröras av rivningen, säger Magnus Sandberg, stationsförvaltare på Trafikverket.

Resenärer uppmanas att vid behov använda de nya eller de befintliga väderskydden på perrongen, eller invänta ankommande tåg i stationshuset. Arbetet uppskattas pågå i 10 veckor och utförs nattetid alla dagar i veckan. Plattformen kommer, efter att taket är rivet, utrustas med tillfällig belysning och informationsskyltar under den tid som återstår innan en ersättningsplattform är byggd.

Från den 9 november stänger Trafikverket av pendlarparkeringen Norra Nyköping, vid Norra bangårdsgatan, under arbetena med Nyköping Central. Vi kommer att ställa upp containrar och ha materialupplag där.