Logga in
Logga in

Vi ökar trafiksäkerheten vid korsningen på väg 53 vid Årbygatan

Den 18-20 oktober ska vi att bygga ut refugen vid utfarten mellan Årbyrondellen och Idunplansrondellen i Eskilstuna. Vi gör det för ökad trafiksäkerhet. Arbetet sker nattetid och korsningen kommer att vara avstängd.

Korsningen ligger mellan Årbyrondellen och Idunsplansrondellen, i körriktning mot centrum. Vi bygger om utfarten i samarbete med Eskiltuna kommun.

– När arbetet är klart kommer vi att ha höjt trafiksäkerheten vid den här korsningen för alla trafikanter, säger projektledare Peter Miinalainen.

Det här ska vi göra

Utfarten mot Mälarvägen, på väg 53, från Årbygatan ska bli säkrare. Därför kommer vi att bygga ut refugen vid utfarten. Vi kommer att förlänga refugen och lägga ny asfalt. Detta ska hindra möjligheten att köra i vägrenen precis intill busshållplatsen. Förutom att bygga ut refugen kommer vi även att måla nya markeringar i vägen. På platsen kommer fortsättningsvis väjningsplikt att gälla.

Vi inleder arbetet på kvällen kl. 20.00 den 18 oktober och planerar att vara klara kl. 06.00 den 20 oktober. Korsningen vid Årbygatan kommer att vara avstängd under tiden vi arbetar. 

Korsningen är avstängd nattetid och trafikanter hänvisas till andra vägar

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt så kommer korsningen att vara helt avstängd. Du som trafikant behöver istället välja alternativa vägar, företrädelsevis utfarterna i anslutning till Torshällavägen. Detta gäller nattetid kl. 20.00 – 06.00 och natt mot torsdag samt natt mot fredag. Vi kommer hålla korsningen öppen för trafik dagtid. Tänk på att planera din resa i god tid.