Logga in
Logga in

Trafiken påverkas när vi asfalterar om E4 från Östergötlands länsgräns till trafikplats Gammelsta

Den 8-12 juli arbetar vi längs en del av E4 mellan Norrköping och Nyköping. Vi börjar arbetet i södergående riktning dagtid och trafiken leds om. Arbetet har under måndagen den 8 juli orsakat långa köer.

Uppdatering 9 juli kl 10:50 

Arbetet avbröts i går kväll ca klockan 17.30, men återupptas i natt och pågår sedan enligt plan nattetid kl 20.00-07.00 fram till fredag morgon (12/7).

Räkna med påverkan på trafiken även dagtid förbi arbetsområdet. Följ skyltningen på plats och ta det lugnt i trafiken.

Uppdatering 8 juli kl 18:06

Våra arbeten mellan trafikplats Gammelsta och Stavsjö har under dagen orsakat långa köer på E4:an mellan Norrköping och Nyköping. Anledningen till detta var ett högre trafikflöde än förväntat.

För att minska påverkan på trafiken väljer vi nu att lägga arbetet på sträckan nattetid istället för på dagtid. Dagens arbete har avbrutits och fortsätter sedan nattetid från och med den 9 juli. Vissa arbeten kan även ske redan denna natt. 

– Under veckan kommer vi att förbättra E4:an på sträckan för att trafikanterna ska få en tryggare och smidigare resa, säger projektledare Andreas Borg.

Arbetet beräknas pågå i en vecka, från 8 till 12 juli och vi kommer att arbeta i två etapper. 

Trafikplats Gammelsta - Stavsjö arbetar vi dagtid i södergående riktning

Vi börjar asfaltera om på sträckan trafikplats Gammelsta -Stavsjö den 8 juli. Då är det vänster körfält i södergående riktning som får ny asfalt. På denna sträcka sker arbetet från och med den 9 juli nattetid kl. 20.00-07.00. Trafiken kommer att ledas om via väg 800.

Östergötlands länsgräns – Stavsjö arbetar vi nattetid i båda riktningar

När den första etappen är klar kommer vi att asfaltera om sträckan från Stavsjö ner till länsgränsen. Då kommer båda körfälten i båda riktningar att få ny asfalt. På sträckan kommer allt arbete ske nattetid kl. 20.00-06.00. Under arbetet leds trafiken förbi arbetet.

Följ skyltningen på plats och ta det lugnt i trafiken

När vi arbetar innebär det att din resa påverkas. Under arbetets första dag skapades långa köer på den berörda sträckan. Det är viktigt att du uppmärksammar skyltningen på plats och anpassar hastigheten förbi arbetet. Visa hänsyn till de som arbetar längs vägen, din hastighet förbi är deras arbetsmiljö.

– Jag vill uppmana alla som åker förbi arbetena att respektera skyltar och sänka hastigheten så att alla som arbetar längs vägen också får komma hem efter jobbet, säger projektledare Andreas Borg.

Den här typen av arbete är mycket beroende på vädret men i nuläget räknar vi med att kunna påbörja arbetet den 8 juli och vara klara 12 juli.