Logga in
Logga in

Uttrar får säkrare passager i Nynäshamnsområdet

Vi har precis byggt klart en drygt 25 meter lång djurhylla under järnvägsbron i norra Nynäshamn över Älgviksbäcken. I oktober blev hyllor klara i Tungelsta och under december börjar vi bygga i Ösmo.

– Djurhyllor under både vägar och järnvägar bidrar till trafiksäkerheten. Både för trafikanter och resenärer, men inte minst för djuren som får en säker möjlighet att passera, säger Johanna Arrendal, byggledare miljö på Trafikverket.

Vi genomför riktade åtgärder för medelstora däggdjur. Syftet är att minska mängden påkörda djur av både vanliga och ovanliga arter. Utter har varit en ledstjärna i arbetet eftersom det är en rödlistad art.

Vattendrag utgör vanliga vandringsstråk för vilt och därför rör det sig fler djur vid korsningar mellan väg och vatten. Det är därför viktigt att djur kan passera där. Djurhyllorna, som även är till för andra djur än utter, fyller funktionen att djuren ska kunna passera på torra ytor under en bro. De minskar barriäreffekterna och bidrar till ekologiska korridorer.

I oktober blev djurhyllor klara under järnvägsbron för Tungelstabäcken i Tungelsta. Och nu under december påbörjar vi arbetet med hyllor under järnvägsbron för utloppet från sjön Muskan utanför Ösmo.