Logga in
Logga in

Trafikverket beviljar Region Stockholm tillstånd att nattförtöja vid åtta bryggor i Stockholms skärgård

Trafikverket har beviljat Region Stockholm ett tillfälligt tillstånd att förtöja över natten vid åtta bryggor i Stockholms skärgård. Tillståndet gäller i ett år och är förenat med villkor.

Region Stockholms skärgårdstrafik gör det möjligt att bo året runt på flera öar i skärgården. De har ett samhällsuppdrag som utförs året runt genom att trafikera öarna på ett sånt sätt att man kan bo på en ö och jobba i land men levererar även gods av olika slag. För att klara uppdraget har de ansökt om tillstånd att ligga förtöjd över natten vid åtta av Trafikverkets allmänna bryggor.

– Tillståndet är tillfälligt och gäller i ett år med villkoret att de förtöjer på ett sånt sätt att de inte blockerar bryggan helt och att de är bemannade och kan flyttas om det krävs, förklarar Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Det tillfälliga tillståndet gäller för Furusunds brygga i Norrtälje kommun, Möja-Långvik-, Möja-Möjaström-, Sandhamn- och Stavsnäs bryggor i Värmdö kommun och Dalarö (hotellbryggan)-, Årsta- samt Söderby brygga i Haninge kommun. 

Det pågår en dialog om en långsiktig lösning där vissa åtgärder genomförts, som att fördela om fartygen i tidtabellen, det återstår att arbeta vidare med ytterligare lösningar.

FAKTA om allmänna bryggor

Trafikverket ansvarar för 40 allmänna bryggor i Stockholms län. Dessa bryggor ses nämligen som en förlängning av vägen och kan nyttjas av alla för att nå ut i vår övärld.

Trafikverket har ansvar för en mängd allmänna bryggor i Sverige. Bryggorna ses som en förlängning av vägarna för att kunna ta sig ut till skärgårdsöarna. På många öar finns också allmänna vägar och Trafikverkets ansvar är att koppla samman hela vägnätet.

Det går bra att lasta och lossa vid bryggorna, de får alltså endast användas för tillfälligt ändamål.

De allmänna bryggorna känns igen genom att de alltid har en Trafikverksskylt som meddelar namnet på bryggan, att det är en allmän brygga och information om vilka regler som gäller.