Logga in
Logga in

Förbättrad hantering av reversibelt körfält

Vi testar ett nytt sätt att använda det reversibla körfältet på Grisslingerakan, alltså mellan trafikplatserna Mölnvik och Ålstäket på Värmdö. Syftet är att förbättra framkomligheten.

På Värmdö finns landets enda vägsträcka med ett så kallat reversibelt körfält. Det innebär att det mittersta av tre körfält kan ändra riktning så att det blir två körfält åt det håll som har mest trafik. Vägsträckan är mellan trafikplatserna Mölnvik och Ålstäket på väg 222, Skärgårdsvägen.

Bakgrunden till det nya sättet att hantera det reversibla körfältet är att det är mycket trafik på sträckan och speciellt under helger.

– För att optimera användningen av det reversibla körfältet testar vi att analysera trafiken i realtid och sedan ge Trafik Stockholms trafikledare signaler om att det mittersta körfältet bör ändra riktning, säger Rodrigo Marquez Lucero, trafikstyrningsspecialist på Trafikverket.

– Det här kan vara en lösning för att förbättra framkomligheten på den här sträckan, säger Rodrigo Marquez Lucero, Trafikverket.

Medan testerna pågår kan det bli fler trafikomläggningar än normalt och under andra tidpunkter. Det är dock lika säkert som vanligt att köra på Grisslingerakan.

Bommen styrs som vanligt av en av trafikledarna. Det nya sättet som testas är att i högre utsträckning använda information om det aktuella trafikläget.

Testerna pågår redan nu och kommer att fortsätta fram till försommaren 2024.