Logga in
Logga in

Nu införs omkörningsförbud för tung lastbil på E4 och E4/E20

Från och med den 20 januari får tung lastbil inte köra om i körfältet längst till vänster längs E4 och E4/E20 mellan Södertälje och Arlanda. Syftet är att öka trafiksäkerheten samt framkomligheten för utryckningsfordon.

För att öka framkomligheten för utryckningsfordon och minska riskerna för filbytesolyckor med inblandning av tung lastbil utökas omkörningsförbudet att gälla hela sträckan från trafikplats Södertälje syd till trafikplats Arlanda. Sedan tidigare gäller redan omkörningsförbud för tung lastbil mellan trafikplats Arlanda och trafikplats Glädjen och bruttoviktsförbud för fordon över 3,5 ton mellan trafikplats Hallunda och trafikplats Moraberg.

– Med omkörningsförbudet för de tunga lastbilarna minskar risken att vägen korkar igen vilket är särskilt viktigt för utryckningsfordon som ambulans och brandkår. Med omkörningsförbudet ökar möjligheten för räddningsgata, berättar Niklas Holmgård, trafikingenjör på Trafikverket.

Utöver att utryckningsfordon upplever svårigheter att komma fram då tunga fordon ligger i bredd hör allmänheten av sig. De upplever vägen som osäker när tung trafik utför omkörningar och har önskemål om omkörningsförbud. På vissa platser utmed vägen riskerar dessutom mittbarriären att inte stå emot påkörning av tung lastbil.

Längs E6:an i Skåne har liknande omkörningsförbud införts med ökad trafiksäkerhet och färre olyckor som resultat.

Effekter av omkörningsförbudet

Omkörningsförbudet får flera effekter.

Ökad trafiksäkerhet;

  • minskning av antalet svårt skadade och döda,
  • tunga fordons minskade påkörningsrisk av mittbarriär.

 Ökad framkomlighet;

  • för räddningstjänst vid utryckning,
  • för samtliga fordon vid normal trafik.

Minskad framkomlighet;

  • för samtliga fordon i andra körfält än det längst till vänster vid långsam eller stillastående trafik.

 

Karta över sträcka med omkörningsförbudet

Kartan visar den sträcka där omkörningsförbud gäller. Den streckade markeringen längst norrut visar den befintliga sträcka med tidsbegränsat omkörningsförbud för tung lastbil utmed E4 (sträckan tpl. Glädjen – tpl. Arlanda kl. 06-20). Den mörkare röda markeringen visar nya sträckor utmed E4 och E4/E20 med omkörningsförbud för tung lastbil. Den ljusare blå markeringen längre söderut visar befintlig sträcka med bruttovikts-förbud mot fordon tyngre än 3,5 ton i vänster körfält utmed E4/E20 (sträckan Moraberg – Hallunda).