Logga in
Logga in

Vi reparerar Essingebron

Med start den 1 april 2024 ska vi reparera delar av Essingebron. Det är ett omfattande arbete som pågår till hösten 2025. Vårt arbetet påverkar inte trafiken på bron.

Vi genomför underhållsarbeten på alla våra broar kontinuerligt. På så sätt ser vi till att minska trafikstörningar i framtiden och öka trafiksäkerheten för dig. Den 1 april 2024 påbörjar vi ett stort arbete med att reparera bropelarna och brostöden på Essingebron, bron mellan Stora och Lilla Essingen.

Under arbetet kommer vi att utföra rivningsarbeten och sedan förstärka bropelarna och byta ut de så kallade brolagren som sitter mellan bron och brostöden. Vi kommer också förstärka brostöden ute i vattnet.

Arbetet påverkar inte trafiken

Vi ska arbeta med delar under bron vilket innebär att trafiken på bron inte kommer att påverkas. Både biltrafik och gång- och cykeltrafikanter kommer kunna ta sig över bron under hela byggtiden.

En del störande buller kan förekomma

Till en början kommer vi att göra rivningsarbeten som kan låta en del. Det kan upplevas som störande av dig som bor i närheten. Vi arbetar i första hand under kontorstid kl. 07.00 – 17.00 på vardagar. Vår förhoppning är att det mest intensiva bullrande arbetet kommer minska under juli. Därefter kommer vi arbeta med saker som inte låter lika mycket.