Logga in
Logga in

Trafiken leds om när vi byter rörbro vid Ekskogens station

Mellan den 8 juli och 12 augusti stänger vi av vägen över rörbron vid Lillån, Ekskogens station. Biltrafiken leds om och gående och cyklister hänvisas till den provisoriska gång- och cykelvägen vid sidan om bron.

Vi stänger av vägen över rörbron, vid Ekskogens station i Vallentuna, för att kunna byta ut rörbron och anslutande vägräcken på ett tryggt och säkert sätt. Bron är gammal och sliten och behöver ersättas för ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet.

Du som kör bil över bron för att ta dig till och från stationen eller området omkring behöver istället åka via Vadavägen och Salbyvägen. Gående och cyklister hänvisas till den tillfälliga gång- och cykelvägen som byggs vid sidan om bron (se karta).

Följ skyltar för omledning och visa hänsyn till medtrafikanter och de som arbetar längs sträckan.

Karta över alternativa vägar

Tidplan för arbetet

  • 1 juli: Arbetet startar, vägen över rörbron är öppen.
  • 8 juli – 12 augusti: Vägen över rörbron stängs av och biltrafiken leds om via Vadavägen och Salbyvägen. Cyklister och gående hänvisas till den tillfälliga gång- och cykelvägen som byggs vid sidan om bron (se karta).
  • 12 augusti: Arbetet beräknas vara klart.

Tiderna är preliminära och kan komma att justeras.

Din bussresa kan ta längre tid

När vi stänger av vägen över bron påverkas busstrafiken då buss 661 och 666 behöver köra en annan rutt. Det innebär att din resa kan ta något längre tid.

Mer information om hur din resa påverkas finns hos SL.

Blir du störd av våra arbeten?

När vi arbetar kan det låta en del och vissa arbeten kan medföra ökad ljudvolym. Vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt och arbetar i första hand dagtid, men kvälls- och nattarbete förekommer också.

Stort tack för ditt tålamod!