Logga in
Logga in

Vi asfalterar om E4:an norr om Uppsala

Mellan den 29 augusti och 6 oktober asfalterar vi om E4-betongvägen mellan Fullerö och trafikplats Forssa i riktning mot Gävle. Vårt arbete medför begränsad framkomlighet och din restid blir längre.

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt kommer vi leda över all trafik till den motsatta körriktningen där det kommer vara mötande trafik med ett körfält i varje riktning. Hastigheten är sänkt till 70 km/timmen och det råder omkörningsförbud.

När vi gör våra arbeten påverkar det din vardag. Vi hoppas att på överseende med den något förlängda restiden, det är vår ambition att störa så lite och så kort tid som möjligt.

Så här påverkas trafiken vid på- och avfarterna

  • Avfarten vid trafikplats 190 Björklinge kommer att vara avstängd för avfart i norrgående riktning under hela arbetet. Trafik till Björklinge hänvisas till trafikplats 188 Bärbyleden, väg 600. Trafik till Vattholma hänvisas till trafikplats 189 Fullerö, väg 290.
  • Påfarten vid trafikplats Fullerö i norrgående riktning, mot Gävle, är avstängd. Trafiken hänvisas till trafikplats 188, Bärbyleden.

Alla vill komma hem efter jobbet, även de som jobbar på vägen

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö, säger projektledare Maria Dryselius.

Underhållsarbeten av detta slag är mycket beroende av vädret, men den beräknade byggtiden är cirka fem veckor.