Logga in
Logga in

Ny förbättrad vägplan och ny tidplan för väg 55

Under samrådsperioden hösten 2021 fick vi in många synpunkter på våra planer för väg 55. Sedan dess har vi granskat alla detaljer och gjort en omfattande översyn av vägens utformning

Det finns ett stort intresse och engagemang för vägen vilket vi är tacksamma för. Nu har vi alltså läst igenom alla synpunkter och granskat vägplanen. 

Vi har sett över korsningar, placeringen av gång- och cykelvägen och broar och många andra detaljer i vägens utformning. Nu är vi klara med översynen och har beslutat oss för att göra en del förändringar. Vi tror att detta kommer att leda till en bättre helhetslösning och mindre miljöpåverkan, vilket är bra.  

Vårt arbete med översynen har tagit längre tid än väntat, men resultatet är att vi både sänker kostnaderna och minskar miljöpåverkan. Vi känner oss nöjda. Just nu jobbar vi intensivt med att få alla beskrivningar och allt underlag klart.

Ny miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Vi kommer också att uppdatera miljökonsekvensbeskrivningarna (MKB) för båda delsträckorna, vilket betyder att de måste granskas och godkännas av Länsstyrelsen igen. Detta tar extra tid. Först när Länsstyrelsen godkänt vår MKB kan vi visa och publicera det nya förslaget på en vägplan. Den kallas då granskningshandling.

Du kan lämna synpunkter sommaren 2023

Hela granskningshandlingen inklusive MKB blir troligen färdig under våren till sommaren 2023. Då kommer du att få en ny möjlighet att lämna synpunkter. Byggstarten som vi tidigare trodde skulle ske runt 2024 kommer att flyttas fram. Nu hoppas vi komma igång 2026 och förväntar oss att vägen blir klar 2028.