Logga in
Logga in

Tågen ska vara på spåret – inte du!

Under Valborg är det många personer som samlas och rör sig i Uppsala för att välkomna våren. Många reser med tåg, eller vistas nära tågspåren, och därför vill vi påminna om att gena över spåren är förenligt med livsfara.

Tågen är i dag tystare och snabbare än många tror. De kör ungefär 200 meter på tre sekunder och bromssträckan är mer än en kilometer när de nödbromsar.

Att gena över spåret får utöver den livsfara man själv utsätter sig för direkta konsekvenser för tågtrafiken och alla resenärer.

– Under 2022 ökade antalet rapporterade fall av spårspring. Att vistas i spårområdet är livsfarligt och när människor vistas otillåtet i spårområdet kan Trafikverket tvingas sänka hastigheten på en sträcka eller stoppa trafiken helt, säger Ingrid Frimanzon-Ek, avdelningschef Trafikledningsområde region Öst/Stockholm, Trafikverket.

Genom att vistas otillåtet i spårområdet riskerar man sin egen säkerhet, tågets hastighet och punktlighet samt påverkar de resenärer som reser med tåg. Detta gav under 2022 en samhällskostnad på närmare 107 miljoner kronor.

Det är enligt järnväglagen förbjudet att vistas i spårområdet. Överträdelse kan innebära böter på 3000kr.

Så fira in våren på ett tryggt och säkert sätt. Tågen ska vara på spåret – inte du!