Logga in
Logga in
Bron över Olandsån vid Kärven utlopp. Foto: WSP Sverige AB

Begränsad framkomlighet på bro över Olandsån vid Kärvens utlopp

Vi har upptäckt skador på bron mellan Ekeby och Söderby, strax väster om Knutby. Av säkerhetsskäl är hastigheten sänkt förbi platsen till 30km/h.

Vi sänker hastigheten vid bron

Vid en inspektion av bron konstaterades att räckena på bron är i dåligt skick. För att säkerställa att trafiken kan köra över bron på ett säkert sätt har vi satt upp skyltar vid bron och sänkt hastigheten från 70km/h ner till 30km/h.

Tidigare satte vi upp barriärer längs med brons räcken men för att underhållet av vägen ska fungera och näringarna i området fortsatt ska kunna ta sig på ett smidigt sätt har vi plockat bort barriärerna. Vi har istället valt andra åtgärder och tillfälligt stärkt upp räckena. Det är viktigt att trafikanter respekterar skyltningen och kör försiktigt över bron.

När räckena kommer att repareras vet vi i nuläget inte, det kommer tidigast ske 2025. Vi kommer att uppdatera med mer information när vi vet mer om när vi kan genomföra reparationsarbeten på bron.